2 Samuël 11,14-27

 


14
Het gebeurde in de ochtend, daar schreef David een brief aan Joab
en zond hem weg via Uria.
15
Hij schreef in de brief, hij zei:
Plaats Uria in het heetst van de strijd.
Trekt dan achter hem weg
zodat hij wordt verslagen en sterven zal.
 
16
Het gebeurde, toen Joab de stad in de gaten hield
dat hij Uria zette op de plaats waarvan hij wist dat daar krachtige mannen waren.
17
Die mannen van de stad trokken uit en voerden oorlog met Joab.
Er vielen er neer van de knechten van David
ook Uria, de Chittiet, stierf.
18
Joab zond David een boodschap en meldde hem alle zaken van de strijd.
19
Hij gebood de bode, hij zei:
Als je klaar bent met alle zaken van de strijd door te spreken met de koning…
20
Het is wanneer de koning toornig dreigt te worden op jou en hij zegt je:
Waarom zo dicht tot de stad genaderd om er oorlog te voeren?
Weten jullie niet dat zij vanaf de muur kunnen schieten?
21
Wie versloeg ook al weer Abimelech, de zoon van Jerubosjet?
Wierp niet een vrouw een molensteen van de muur af zodat hij bij Tebez stierf?
Waarom zijn jullie zo dicht bij de muur gekomen?
Dan moet je zeggen:
Ook uw knecht Uria, de Chittiet, is gestorven.
22
De bode ging en kwam bij David en meldde hem alles wat Joab hem aangegeven had.
23
De bode zei tot David:
Die mannen waren ons te sterk
zij trokken tot ons uit in het veld
wij er achteraan tot aan de opening van de poort.
24
Toen schoten de boogschieters van de muur op uw knechten
zodat er van de knechten van de koning velen stierven
ook uw knecht Uria, de Chittiet, is gestorven.
25
David zei tot de bode:
Zo moet je tot Joab spreken.
Laat deze zaak niet kwaad zijn in je ogen
want het zwaard verteert nu eens deze dan weer gene.
Zet uw strijd tegen de stad voort en verwoest haar
En bemoedig Joab.
26
De vrouw van Uria hoorde dat haar man gestorven was.
Zij bedreef rouw over hem.
Toen de rouw voorbij was zond David haar een boodschap en haalde haar in huis.
Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon.
De zaak die David gedaan had was kwaad in de ogen van de Eeuwige!
Scroll naar boven