1 Petrus 5,8-11

Vertaling

8
Wees nuchter en wakker;
je tegenpartij de duivel
gaat rond als een brullende leeuw,
op zoek wie hij kan verslinden;
 
9
weersta hem standvastig in het geloof,
wetend dat hetzelfde lijden opgelegd wordt
aan jullie broederschap in de wereld;
 
10
maar de God van alle genade,
die je in Christus Jezus geroepen heeft
tot zijn eeuwige heerlijkheid,
zal zelf jullie na een weinig lijden
voorbereiden, bevestigen,
sterken en grondvesten.
 
11
Hem zij de kracht
in alle eeuwigheid, amen.
Scroll naar boven