1 Petrus 2,1-10

 


1
Terwijl jullie dus afleggen alle kwaad
en alle bedrog en schijnheiligheid en jaloezieën
en alle kwaadsprekerij,
2
moeten jullie als pasgeboren kinderen verlangen naar de geestelijke onbedrieglijke melk,
opdat jullie daarmee groeien naar heilzaamheid.
3
Als ‘jullie maar geproefd hebben, dat de Heer zachtmoedig is’.
4
Terwijl jullie naar hem toekomen,
een levende steen,
aan de ene kant door mensen afgekeurd,
maar aan de andere kant bij God ‘uitverkoren en kostbaar’.
5
En jullie zelf worden dan als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis,
tot een heilig priesterschap
om geestelijke offers te brengen,
aangenaam voor God door Jezus Christus.
6
Daarom staat geschreven in de Schrift:
‘Zie, ik zet in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen’
en ‘wie daarop vertrouwt, zal niet beschaamd worden.’
7
Voor jullie, die geloven, (geldt) de eer;
voor wie niet geloven (geldt)
‘de steen, die de bouwers hebben afgekeurd,
die is geworden tot hoofd(steen) van een hoek’
8
en ‘de steen des aanstoots’ en ‘de rots van struikeling’.
Diegenen nemen aanstoot aan het woord,
terwijl ze ongehoorzaam zijn, ook zijn zij daartoe bestemd.
9
Jullie zijn een uitverkoren geslacht,
‘een koninklijk priesterschap’,
‘een heilig volk’,
een ‘gemeente’ als ‘eigendom’,
opdat jullie ‘de lof’ verkondigen
van wie jullie uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht.
10
Wie ooit ‘niet gemeente was’, is nu gemeente van God.
Wie ‘niet in de ontferming waren’, zijn nu degenen, die in ontferming zijn opgenomen.
 
Scroll naar boven