1 Korintiërs 2,12-16

 


12
Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen,
maar de geest die uit God is,
opdat wij zouden weten van de dingen die ons door God uit genade geschonken zijn.
13
Van die dingen spreken wij ook,
niet met woorden, onderwezen door de menselijke wijsheid
maar met [woorden], onderwezen door de [heilige] geest
om geestelijke dingen met geestelijke dingen te verklaren.
14
De natuurlijke mens neemt echter de dingen van de geest van God niet aan,
want dwaasheid is het voor hem;
hij kán ook niet tot kennis komen,
omdat de dingen op een geestelijke manier beoordeeld worden.
15
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen,
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
16
Want wie heeft kennis van het begrip van de Heer
dat hij hem zal onderrichten?
Maar wij hebben het begrip van Christus.
Scroll naar boven