Lucas 8,26-39

 


26
Zij voeren naar het gebied van de Gerasenen,
dat de overzijde is van Galilea.
27
Toen hij uit [het schip] ging, op het land,
kwam hem een man uit de stad tegemoet, die demonen had.
Een aanzienlijke tijd was hij niet met een mantel bekleed.
Hij verbleef niet in een huis, maar in de graven.
28
Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer.
en zei met luider stem:
‘Wat hebt u met mij voor,
Jezus, zoon van God, de Allerhoogste!
Ik smeek u dat u mij geen pijn zult doen’,
29
want hij gebood de onreine geest uit te gaan van de mens,
want aanzienlijke tijden sleepte hij hem mee.
Hij werd steeds geboeid met ketenen en voetklemmen, met bewaking.
Had hij de boeien verbroken,
dan werd hij steeds door de demon naar de eenzaamheid gedreven.
30
Jezus bevroeg hem:
‘Welke naam heb je?’
Hij zei:
‘Legioen’,
omdat vele demonen bij hem naar binnen waren gegaan.
31
Zij verzochten hem
dat hij hun niet zou gelasten
om weg te gaan naar de afgrond.
32
Daar was een aanzienlijke kudde van zwijnen,
die op de berg gehoed werd.
Zij verzochten hem
dat hij hun zou toestaan om bij diegenen naar binnen te gaan.
Hij stond het hun toe.
33
Nadat de demonen van de mens uitgegaan waren,
gingen zij de zwijnen binnen.
De kudde stormde langs de helling naar het meer
en stikte.
34
Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was,
vluchtten zij.
Ze boodschapten het in de stad en op de velden.
35
Ze gingen uit om te zien wat er geschied was.
Ze kwamen bij Jezus.
en vonden de mens, van wie de demonen waren uitgegaan,
gezeten — gekleed en tot verstand gekomen — aan de voeten van Jezus.
Ze werden bevreesd.
36
Zij die het gezien hadden,
boodschapten hun
hoe de gedemoniseerde gered was.
37
Heel de volheid van de omtrek van de Gerasenen vroeg hem
dat hij van hen wegging,
want zij waren beklemd door grote vrees.
Nadat hij in het schip was gegaan,
keerde hij terug.
38
Hem smeekte de man, van wie de demonen waren uitgegaan,
om met hem te mogen zijn.
Hij liet hem gaan,
zeggend:
39
‘Keer terug naar je huis
en vertel zoveel God je gedaan heeft.’
En hij ging weg door heel de stad,
verkondigend zoveel als Jezus hem gedaan had.
Scroll naar boven