Lucas 19,41-48

 


41
En toen hij naderbij kwam en de stad zag jammerde hij over haar
42
en zei: dat ook jij op deze dag zou weten wat tot vrede strekt;
43
maar nu is het verborgen voor jouw ogen dat er dagen over je zullen komen
dat je vijanden rondom wallen zullen opwerpen
en je omsingelen en van alle kanten insluiten
44
en je verpletteren, ook je kinderen in je;
en ze zullen in je geen steen op de andere laten
omdat je de tijd dat er naar je omgezien werd niet hebt begrepen.
45
En hij ging de tempel binnen en begon de verkopers
46
eruit te gooien en zei tegen hen:
‘er staat geschreven: een huis van gebed zal mijn huis zijn’,
maar jullie maken er een rovershol van.
47
En hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hem te doden,
alsook de eersten van het volk.
48
Maar ze vonden niets wat ze konden doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen
en luisterde.
Scroll naar boven