Lucas 14,1-14

 


1
Het geschiedde toen hij naar het huis ging van een van de leiders der Farizee├źn,
op sabbat, om brood te eten.
En zij hielden hem scherp in het oog.
2
Zie een waterzuchtig mens stond voor hem.
3
En Jezus zei tegen de wetgeleerden en de Farizee├źn:
‘Is het toegestaan op de sabbat te genezen of niet?’
4
Maar zij waren stil.
Hij greep hem vast, genas hem en liet hem los.
5
En tegen hen zei hij:
‘Als een zoon of een rund van een van u in een put valt
dan haalt u hem er toch meteen uit ook al is het sabbat?’
6
En zij waren niet in staat daarop antwoord te geven.
7
Hij sprak tot de genodigden een parabel
toen hij zag hoe zij de voorste zetels uitkozen en zei:
8
‘Wanneer je door iemand ben uitgenodigd voor een bruiloft
ga dan niet zitten op een stoel vooraan.
Misschien is er door hem iemand uitgenodigd die belangrijker is dan jij.
9
En dan komt degene die jou en hem heeft uitgenodigd
en zal tegen je zeggen:
‘Maak plaats voor hem.’
en dan zal jij met schaamte beginnen de laatste plaats te nemen.
10
Maar wanneer je uitgenodigd bent,
ga dan en ga zitten op de laatste plaats.
Dan zal, wanneer degene die je uitgenodigd heeft komt, hij tegen je zeggen:
‘Vriend kom hogerop.’
Dat zal jou tot eer strekken
tegenover allen die met jou aanliggen.
11
Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden
en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden
12
Ook zei hij tegen degene die hem uitgenodigd had:
als je een maaltijd of een feestmaal geeft,
roep dan niet je vrienden, noch je broers, noch je verwanten
en ook geen rijke buren want zij zullen op hun beurt jou uitnodigen
en zo ontvang je iets terug.
13
Maar als je een ontvangst houdt
nodig dan armen uit, kreupelen, lammen, blinden.
14
En je zult zalig zijn want zij kunnen je niets terug doen.
Het zal je beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
Scroll naar boven