Lucas 13,1-9

 


vruchten van omkeer gezocht…

Vertaling van Lucas 13:1–9

1
Bij die gelegenheid1
berichtten enige aanwezigen hem(Jezus)
over de Galileërs van wie Pilatus
het bloed met dat van hun slachtoffers vermengd had.
2
En hen antwoordend, zei hij:
Menen jullie dat deze Galileërs meer zondaar waren
dan alle (andere) Galileërs,
omdat zij dit lijden ondergaan hebben?
3
Neen, zeg ik jullie,
maar als jullie je niet omkeren,
zullen jullie allemaal evenzo omkomen.
4
Of die achttien, op wie de toren van Siloam viel en zij stierven,
menen jullie dat zij schuldiger waren,
dan alle (andere) mensen,
die inwoners van Jeruzalem zijn?
5
Neen, zeg ik jullie,
maar als jullie geen omkeer tonen,
is er voor jullie allen evenmin ontkomen aan.
 
6
En hij sprak tot hen deze gelijkenis:
Iemand had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard,
en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken,
maar hij vond er geen.
7
Hij zei tot de wijngaardenier:
Zie, voor het derde jaar kom ik,
om vrucht te zoeken aan deze vijgenboom,
maar ik vind er geen. Hak hem om!
8
Waartoe ook laat hij de aarde onbenut?
En hem antwoordend, zegt hij:
Heer, láát hem ook dit jaar nog!
Tot zolang zal ik om hem heen graven en er mest bij werpen,
9
misschien zal hij vrucht voortbrengen in het komende (jaar)…,
maar indien niet, dan zult u hem omhakken.
 

Noten

  1. zie Luc. 12:1 Toen de menigte met duizenden bijeen gekomen was…↩︎

Scroll naar boven