Johannes 2,1-12

Vertaling

1
Op de derde dag gebeurde het
dat er een bruiloft te Kana in Galilea was,
en de moeder van Jezus was daar.
2
Ook Jezus echter én zijn leerlingen
waren op de bruiloft genodigd.1 .
3
En als er dan tekort aan wijn is,
zegt de moeder van Jezus tot hem:
Ze hebben geen wijn!
En Jezus zegt haar:
4
Wat heb ik met jou van doen, vrouw?
Mijn uur is nog niet gekomen!´
5
Zijn moeder zegt aan de bedienden:2
Wat hij jullie zegt, doe dat!
 
6
Er waren daar evenwel zes stenen watervaten opgesteld,
volgens de reiniging van de Joden,
elk met twee á drie meter inhoud.3
7
Jezus zegt tot hen:
Vul de vaten met water!
En zij vulden ze tot bovenaan.
8
Dan zegt hij:
Schep nu uit en breng het aan het hoofd van de obers.
Zij brachten het.
9
En als de hoofd-ober het water,
dat wijn geworden was, geproefd heeft,
– en hij wist niet vanwaar deze is,
maar de bedienden wisten het,
die het water uitgeschept hadden –
spreekt het oberhoofd de bruidegom aan,
en zegt hem:
10
Alle man zet eerst de goede wijn voor,
en als men zich bedronken heeft de mindere,
maar u hebt de goede wijn bewaard tot nu toe.
 
11
Dit heeft hij gedaan als begin- en hoofdteken
te Kana in Galilea,
en er zijn glorie geopenbaard,
en zijn leerlingen kregen vertrouwen in hem.
12
Hierna daalde hij af naar Kapernaüm
hij, zijn moeder en zijn broeders en ook zijn leerlingen,
en daar bleven zij niet vele dagen.

Noten

  1. geroepen↩︎
  2. diakenen↩︎
  3. ca. 40 liter per meter↩︎
Scroll naar boven