Johannes 15,18-27

 


18
Wanneer de wereld jullie haat,
weet dat zij mij eerder heeft gehaat.
19
Indien jullie uit de wereld zouden zijn:
de wereld zou het hare hebben liefgehad.
Omdat jullie niet uit de wereld zijn,
maar ik jullie uit de wereld uitgekozen heb,
dáárom haat de wereld jullie.
20
Herinner je het woord dat ik jullie gesproken heb:
de slaaf is niet meer dan zijn meester.
Als ze mij hebben vervolgd zullen ze ook jullie vervolgen.
Wanneer ze mijn woord bewaren, zullen ze ook jullie woord bewaren.
21
Maar dat alles doen zij jullie aan vanwege mijn naam,
want zij kennen degene die mij gezonden heeft niet.
22
Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had,
hadden zij geen schuld gehad,
maar nu hebben zij geen verontschuldiging.
23
Wij mij haat, haat ook mijn vader.
24
Indien ik onder hen niet de werken gedaan had,
die niemand anders gedaan heeft
hadden zij geen schuld gehad.
Maar nu: én ze hebben ze gezien
én ze hebben mij gehaat
en mijn vader.
25
Maar zo moest het woord in vervulling gaan
dat in hun wet geschreven is: zonder reden hebben ze mij gehaat.
26
Wanneer de parakleet komt die ik u van de vader zenden zal,
de geest der waarheid die van de vader uitgaat,
(dan) zal die van mij getuigen.
Ook jullie zult getuigen,
want jullie zijn met mij
vanaf het begin.
Scroll naar boven