Johannes 14,23-29

 


23
En Jezus antwoordde hem en zei:
als iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren;
mijn Vader zal hem liefhebben;
we zullen bij hem komen
en een verblijfplaats bij hem maken.
24
Wie mij niet liefheeft,
bewaart mijn woorden niet;
het woord dat jullie horen,
is niet van mij,
maar van de Vader die mij zond.
25
Dit heb ik tot jullie gesproken,
terwijl ik nog bij jullie verblijf.
26
Maar de pleitbezorger, de heilige geest
die de Vader in mijn naam zal zenden,
die zal jullie alles onderrichten
en jullie alles doen herinneren
wat ik jullie gezegd heb.
27
Vrede laat ik voor jullie achter;
mijn vrede geef ik jullie.
Niet zoals de wereld die geeft,
geef ik ‘m jullie.
Laat jullie hart niet geschokt zijn
of laf worden.
28
Jullie hebben gehoord
dat ik je heb gezegd:
ik ga weg en kom naar jullie toe.
Als jullie me liefhadden,
waren jullie blij geweest
dat ik naar de Vader ga,
want de Vader is meer dan ik.
29
Nu heb ik het jullie gezegd
vóórdat het gebeurt,
opdat jullie, wanneer het gebeurt,
zullen geloven.
Scroll naar boven