Johannes 13,31-14

 


Waar Ik heenga….

Werkvertaling Johannes 13:31-14:3

31
Wanneer hij(Judas) dan opgestapt is, zegt Jezus:
Nu is de Mensenzoon verheerlijkt,
en door hém wordt God verheerlijkt.
32
Als God door hem verheerlijkt wordt
dan zal God hem ook door Zichzelf verheerlijken,
en Hij zal hem direct verheerlijken.
33
Kinderen, nog even ben ik bij jullie.
Jullie zullen mij zoeken,
en zoals ik de Joden gezegd heb:1
Waar Ik heenga,
kunnen jullie niet komen!,
[zo] zeg ik het júllie ook — thans2
34
Een nieuw gebod geef ik jullie,
dat de één de ander3 liefheeft,
zoals ik jullie liefgehad heb,
opdat ook júllie elkaar liefhebben.
35
Hieraan zullen allen weten,
dat jullie leerlingen van mij zijn,
als jullie liefde houden onder elkaar.
 
36
Simon Petrus zegt hem:
Heer, waar gaat u heen?
Jezus antwoordde:
Waar ik heenga,
kan je mij nu niet volgen,
later echter zal je volgen.
37
Petrus zegt hem:
Heer, waarom kan ik u niet volgen — thans?4
Mijn leven zal ik voor u inzetten!
38
Jezus antwoordt:
Jóuw leven zal jij voor míj inzetten?
Amen, amen, ik zeg je,
er zal geen haan gekraaid hebben5,
voordat je mij driemaal verloochend hebt!
 
1
Laat jullie hart niet ontsteld worden:
jullie vertrouwen op God,
vertrouw ook op mij.
2
In het huis van mijn Vader zijn veel verblijven.
Zo niet, zou ik jullie dan gezegd hebben.
dat ik op reis ga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
 
3
En wanneer ik op reis geweest ben
en jullie plaats gereed gemaakt heb,
zal ik opnieuw komen
en jullie bij mijzelf opnemen,
opdat waar IK BEN ook jullie zullen zijn.
 

Noten

  1. vgl. Joh. 7:33 e.v.↩︎

  2. ἄρτι Ongeveer dezelfde betekenis als νῦν,

    maar met nadruk door plaatsing aan het einde van de zin: wat geldt voor dit moment.↩︎

  3. het Griekse ‘ἀλλήλους’ heeft m.i. meer ook het aspect van ‘de ander’ in zich dan het Ned. élkaar. Vandaar deze niet-concordante vertaling.↩︎

  4. Zie ook v.33, het ’thans’ impliceert ook het ‘later’↩︎

  5. φωνήσῃ: aor. coni, klinken, roepen↩︎

Scroll naar boven