Johannes 12,1-11

 


De zalving door Maria

1
Zes1 dagen voor het Pascha ging2 Jezus naar Betanië
waar Lazarus woonde3
die hij,4 Jezus, uit de doden had opgewekt.5
2
Ze6 maakten daar voor hem een maaltijd klaar,
Marta [be]diende,
en Lazarus was een van degenen die met hem aanlagen.
3
Maria nam een pond echte,7 kostbare nardusmirre
zalfde de voeten van Jezus
en droogde met haar haren zijn voeten;
het huis werd gevuld met de geur van mirre.
4
Zegt Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
degene die hem zou overleveren:
5
Waarom is deze mirre niet verkocht voor driehonderd denariën
en [de opbrengst] aan de armen gegeven?
6
Hij zei dit niet omdat hij zorg had over de armen,
maar omdat hij een dief was;
hij beheerde de kas en nam wat erin gedaan was weg.8
7
Jezus9 zei:
Laat haar
dat zij dit zou bewaren voor de dag van mijn begrafenis;
8
want de armen hebben jullie altijd bij je,
maar mij hebben jullie niet altijd.
9
De grote menigte van de Judeeërs wist dat hij daar was,
en zij kwamen,
niet vanwege Jezus alleen,
maar ook om Lazarus te zien
die hij uit de doden had opgewekt.
10
De hogepriesters namen het besluit
dat zij ook10 Lazarus zouden doden,
11
omdat velen van de Judeeërs vanwege hem [er]heen gingen
en in Jezus geloofden.
 

Noten

  1. Met dank aan Nico Riemersma voor het concept.↩︎

  2. Lett. ‘kwam’, maar in het Nederlands is komen altijd naar je toe (vgl. vs. 9, daar ‘bevinden wij ons bij Jezus’ en er komen mensen naar hem toe). Hier zou dat betekenen dat de verteller kijkt vanuit Betanië en dat geloof ik niet, het verbum werkt in het Grieks volgens mij anders. Beter Nederlands vind ik ‘gaan’.↩︎

  3. Lett. ‘was’ maar dat zeggen we in het Nederlands niet, als iemand ergens woonachtig is.↩︎

  4. ‘die Jezus had opgewekt’ (NBG51) kan formeel ook betekenen dat Lazarus Jezus had opgewekt, en al weten we hoe het zit, dat klinkt mij vreemd in de oren. Het tweede ‘Jezus’ dan maar weglaten voor ‘hij’ NBV(21) heft de dubbelzinnigheid op, maar vind ik te drastisch; ‘dien’ als naamvalsvorm is te archaïsch. Vandaar deze keuze.↩︎

  5. De aoristus begrijp ik als voltooide tijd. ‘Opwekte’ zou de indruk wekken dat Jezus er nog mee bezig is. Het is overigens een epitheton van Lazarus, vgl. vs. 9 en iets anders vs. 17).↩︎

  6. We worden geacht nu wel te weten hoe de woonsituatie van zussen + broer is.↩︎

  7. πιστικῆς: er lijkt sprake van een woordspel met πιστεύω (vs. 11). Ik zou dat graag weergeven maar zie niet hoe.↩︎

  8. Lastige uitdrukking, je kunt ook iets anders vertalen maar de bedoeling is wel duidelijk. Bert Aalbers heeft in zijn [proefschrift](https://ramsj.nl/winkel/de-ware-judas/) aangetoond dat er sprake is van een geleidelijke defamatie van Judas, waarbij dit een verdere stap is. Bultmann ziet het als een toevoeging, ook al omdat het afleidt van de pointe van het verhaal.↩︎

  9. Ook hier staat weer ουν, zoals maar liefst 5x in deze korte perikoop (vss. 1, 2, 3, 7, 9). Ik kies ervoor dat niet te vertalen, het is echt een stopwoordje.↩︎

  10. Het besluit om Jezus te doden klonk in 11:53, maar eerder al in 5:18, vgl. 7:19.25, 8:40.↩︎

Scroll naar boven