Johannes 11,55-57

 


55
Nabij nu was het Pascha van de Judeeërs.
Velen gingen op naar Jeruzalem uit de streek vóór het Pascha,
om zich reinigen.
56
Zij dan zochten Jezus
en spraken met elkaar, in het heiligdom staand:
‘Wat dunkt u?
Hij zal toch niet naar het feest komen?’
57
De hogepriesters en de farizeeën nu hadden geboden gegeven
dat, indien iemand wist waar hij is, hij het aan het licht zou brengen
zodat zij hem konden grijpen.
Scroll naar boven