Ezechiël 36,24-28

 


24
Ik zal jullie wegnemen uit de naties,
jullie verzamelen uit alle landen
en jullie naar jullie grond doen komen.
25
Ik zal jullie met rein water besprenkelen,
zodat jullie rein zijn;
van al jullie cultische onreinheid en van al die rotgoden van jullie
verklaar ik jullie rein.
26
Ik geef jullie een nieuw hart,
een nieuwe geest geef ik in jullie binnenste,
ik doe het hart van steen weg uit jullie vlees
en geef jullie een hart van vlees [en bloed].
27
Mijn geest geef ik in jullie binnenste,
en ik maak
dat jullie mijn voorschriften volgen
en mijn richtlijnen in acht nemen en uitvoeren.
28
Jullie zult in het land wonen
dat ik jullie vaderen heb gegeven,
jullie zult mijn volk zijn
en ik,
ik zal jullie god zijn.
Scroll naar boven