Exodus 19,1-8

 


Exodus 19:1 vormt het begin van een nieuwe verhaaleenheid; het vers is tevens het slot van 18:1-27. Exodus 19:2 (opbreken van Israël uit Refidim) sluit aan op 17:8-16.

1
In de derde maand sinds de uittocht van de zonen van Israël uit het land Egypte,
op deze dag1 zijn zij bij de woestijn Sinai aangekomen.2
2
Ze braken op uit Refidim,
kwamen bij de woestijn Sinai
en sloegen hun kamp op in de woestijn.
Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg,
3
maar Mozes was naar de godheid3 opgeklommen.4
Toen riep tot hem JHWH vanaf de berg, zeggend:
Zo zal je zeggen tot het huis van Jakob
en bekendmaken aan de zonen van Israël:
4
Jullie hebben gezien
wat ik de Egyptenaren heb gedaan
en dat ik jullie op vleugels van arenden droeg
en dat ik jullie tot mij bracht.
5
Nu dan,
indien jullie aandachtig naar mijn stem luisteren
en mijn commitment5 bewaart,
dan zullen jullie mij een bijzonder eigendom zijn uit alle volkeren,
want aan mij behoort de gehele aarde:
6
Jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilige natie.6
Dit zijn de woorden die je tot de zonen van Israël spreken zult.
7
Toen Mozes aankwam
riep hij de oudsten van het volk
en legde hun al deze woorden voor die JHWH hem geboden had.
8
Het gehele volk antwoordde tezamen,
ze zeiden:
Alles wat JHWH gesproken heeft,
zullen wij doen.
 

Noten

  1. zie Ex. 18:13 (‘de volgende dag’).↩︎

  2. Voor de vertaling ‘zijn … aangekomen’, zie E. Talstra, ‘Workshop: Clause Types, Textual Hierarchy, Translation in Exodus 19, 20 and 24’, in: E. van Wolde (ed.), Narrative Syntax and the Hebrew Bible (BIS 29), Leiden et al. 1997, 119–132, i.h.b. 131.↩︎

  3. vanwege het lidwoord voor Elohim vertaal ik met ‘de godheid’.↩︎

  4. 2d-3a: Een zelfde tegenstelling tussen het volk en Mozes doet zich voor aan het begin (Ex. 20:21) van de derde verhaaleenheid: Ex. 20:21-24:4a.↩︎

  5. Voor mijn vertaling van בְּרִית‎ met ‘commitment’, zie N.A. Riemersma, ‘Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)’, Kerk en Theologie 71/2 (2020), 153-166. Een licht herziene versie is te vinden op: [www.nicoriemersma.nl/category/id/9/](http://www.nicoriemersma.nl/category/id/9/)↩︎

  6. Voor de interpretatie van deze (בְּרִית‎) belofte, zie N.A. Riemersma, ‘U zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn’: Het belang van de context voor het verstaan van Exodus 19,6a’, Collationes 50/2 (2020), 157-176. Zie ook [www.nicoriemersma.nl/category/id/9/](http://www.nicoriemersma.nl/category/id/9/).↩︎

Scroll naar boven