1 Samuël 12,19-24

Vertaling

19
Het hele volk zei tot Samuël:
Bid tot JHWH je god ten behoeve van je knechten
zodat we niet sterven
want aan al onze zonden hebben we [nog] kwaad toegevoegd
door ons een koning te wensen.
20
Samuël zei tot het volk:
Vrees niet
al hebben jullie al dit kwaad bedreven
wijk evenwel niet af van JHWH
en dien JHWH met heel je hart.
21
Wijk niet af
want achter de wirwar[machten]
die je niet tot nut zouden zijn
en die je niet kunnen redden [zou je aangaan]
want een wirwar is het
22
Want JHWH zal zijn volk niet in de steek laten
omwille van zijn grote naam.
want het heeft JHWH behaagd jullie tot zijn volk te maken.
23
Wat mij betreft, het zij verre van mij
dat ik tegen JHWH zou zondigen
door ermee op te houden ten behoeve van jullie te bidden
ik zal jullie onderrichten over [wat] de goede en de rechte weg [is] .
24
Vrees evenwel JHWH
en dien hem trouw en met heel je hart
want zie wat voor grote dingen hij bij jullie heeft gedaan.
Scroll naar boven