Romeinen 12,1-8

 


Omvorming

1
Op grond van Gods mededogen (mv),
doe ik een appèl op jullie, broeders en zusters
om jullie lichamen in te zetten,
tot een levend, heilig en aan God welgevallig offer,
dit is jullie verantwoorde godsdienst.
2
Laat je niet gelijk maken
aan het schema van deze wereldtijd,
maar laat je omvormen
door vernieuwing van denken,
om voor jezelf te onderzoeken
wat de wil van God is:
het goede en welgevallige en volkomene.
 
3
Want ik zeg — vanuit de genade die mij gegeven is —
aan ieder die bij jullie hoort:
voel je niet hoger
dan het je past te voelen,
maar richt je op wat raadzaam is,
naarmate God aan ieder geloof toegemeten heeft.
 
4
Want evenals wij één lichaam
met tal van ledematen zijn,
maar elk ledemaat niet dezelfde manier van doen heeft,
5
zo zijn wij met velen ook één lichaam in Christus,
en ledematen ten opzichte van elkaar.
6
Met genadegaven (charismata) bedeeld,
onderscheiden naar de genade die ons gegeven is:
zowel profetie in overeenstemming met het geloof,
7
alswel dienstbaarheid door te dienen,
alswel die onderwijst door onderwijzing,
8
alswel die aanspoort in aansporing,
die uitdeelt in eenvoud,
die voorgaat in ijver,
die barmhartig is met vreugde!
Scroll naar boven