Marcus 4,1-9

 


1
En weer begint hij onderricht te geven langs de zee.
En er verzamelt zich bij hem een enorme schare
zodat hij aan boord gaat van een schip
en op de zee gaat zitten
en de hele schare is langs de zee op het land .
2
En hij onderricht hen in vele parabels
en vertelt hen in zijn onderricht:
3
Luister!
Zie de zaaier gaat uit om te zaaien.
4
En het geschiedt bij het zaaien:
een gedeelte valt langs de weg
en de vogels komen en eten het op.
5
En een ander deel valt op rotsige grond
die niet veel aarde heeft
en meteen komt het op omdat het geen diepe aarde heeft.
6
Maar toen de zon opkwam verbrandde het
en omdat het geen wortel had verdroogde het.
7
Een andere deel valt op de doornen
en de doornen schoten omhoog op en verstikten het
en het gaf geen vrucht.
8
Een ander deel valt op de goede grond
en gaf vrucht, het schoot op en vermenigvuldigde zich
en één bracht dertig– en één zestig– en één honderdvoud!
9
En hij zegt:
Wie oren om te horen heeft die hore!
Scroll naar boven