Waak!

Vertaling

24
Maar in die dagen,
ná deze verdrukking,
zal de zon verduisterd worden
en de maan zijn glans niet geven,
25
de sterren zullen uit de lucht vallen,
en de hemelse machten zullen wankelen,
26
en dán zullen zij de Mensenzoon zien
in de wolken, komende
met grote kracht en glorie.
27
Dán zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen zal hij verzamelen
uit de vier windstreken,
van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
 
28
Leer van de vijgenboom echter deze vergelijking:
wanneer haar twijg al zacht wordt,
en het blad uitloopt,
dan weet je,
dat het bijna zomer1 is.
29
Zo ook jullie,
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
weet je dat het nabij is,
voor de deur2
30
Amen, ik zeg jullie,
deze generatie zal zeker niet voorbij gaan,
totdat al deze dingen gebeurd zijn.
31
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32
Over die dag en dat uur weet niemand,
noch de engelen in de hemel,
noch de Zoon, behalve de Vader.
 
33
Let op en blijf wakker!
Want jullie weten niet wanneer het moment daar is.
34
Zoals een mens, die naar het buitenland ging,
zijn huis achterliet
en volmacht gaf aan zijn knechten,
aan ieder zijn taak,
en de deurwachter gaf hij bevel om te waken.
35
Waak dan,
want je weet niet,
wanneer de heer thuis komt;
’s avonds laat, ter middernacht,
bij het hanengekraai, of ’s morgens vroeg.
36
Dat hij niet,
als hij plotseling komt,
jullie in slaap zal bevinden.
37
Wat ik jullie zeg, zeg ik allen: Waak!

Noten

  1. oogsttijd↩︎
  2. of: bij de poorten↩︎
Scroll naar boven