Lucas 2,33-40

 


33
Zijn vader en moeder verbaasden zich
over de dingen die er over hem gezegd werden.
34
Simeon zegende hen en hij zei tegen Maria, zijn moeder:
zie, deze ligt tot val én tot opstanding van velen in Israël
en tot een teken dat weersproken wordt.
35
— En gij: een zwaard zal gaan dwars door uw eigen ziel –,
opdat gedachten en gevoelens uit vele harten aan het licht zullen komen.
36
Ook was daar Anna, een profetes, dochter van Fanouèl, uit de stam Aser.
Zij was op hoge leeftijd gekomen.
Nadat zij met haar man,
vanaf haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd
37
was ook zij een weduwe,
vierentachtig jaar oud.
Zij week niet uit de tempel
en diende door vasten en gebeden, dag en nacht.
38
Op het zelfde moment kwam zij erbij staan,
loofde God en sprak over hem
ten overstaan van allen die de verlossing van Israël verwachtten.
39
En toen zij alles, volgens de wet van de Heer, gedaan hadden,
keerden zij terug naar Galilea,
naar hun stad Nazareth.
Scroll naar boven