Johannes 8,37-47

 


37
Ik weet dat jullie zaad van Abraham bent;
maar jullie zoeken mij te doden
omdat mijn woord geen plaats heeft bij jullie.
38
Wat ik gezien heb bij de Vader spreek ik,
en jullie doen wat je van de Vader gehoord hebt.
39
Zij antwoordden en zeiden tegen hem:
onze vader is Abraham.
Zegt Jezus tegen hen: als jullie kinderen van Abraham zijn
doe dan de werken van Abraham
40
Nu zoeken jullie mij te doden,
een mens die jullie de waarheid heeft gezegd
die ik gehoord heb bij God.
Dat heeft Abraham niet gedaan.
41
Jullie doen de werken van jullie vader.
Zij zeiden tegen hem:
wij zijn niet uit hoererij geboren.
Eén Vader hebben wij: God.
42
Jezus zei tegen hen:
als God jullie vader was
hadden jullie mij liefgehad,
want van God ben ik uitgegaan en gekomen,
want ik heb niet van mijzelf uit gesproken,
maar Hij heeft mij gezonden.
43
Hoe komt het dat jullie niet begrijpen wat ik zeg?
Omdat jullie mijn woord niet kunt horen.
44
Jullie vader is de duivel
en jullie willen de hartstochten van júllie vader doen.
Hij is een mensenmoordenaar geweest van begin aan
en in de waarheid heeft hij niet gestaan,
en waarheid is er niet in hem.
Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij vanuit zichzelf,
want hij is een leugenaar
en zijn vader ook.
45
Maar omdat ik jullie de waarheid zeg
vertrouwen jullie me niet.
46
Wie van jullie overtuigt mij van zonde?
Indien ik waarheid spreek,
waarom vertrouwen jullie mij dan niet?
47
Wie uit God is hoort de woorden van God.
Daarom horen jullie niet,
omdat je niet uit God bent.
Scroll naar boven