Johannes 5,36-47

 


36
Ik nu heb het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes;
want de werken die de Vader mij gegeven heeft
om die te voltooien,
— dat zijn die werken die ik doe –
die getuigen over mij
dat de Vader mij heeft gezonden.
37
En de Vader die mij gezonden heeft
die heeft over mij getuigd,
al hebben jullie zijn stem nooit gehoord,
noch zijn verschijning ooit gezien,
38
en zijn woord hebben jullie niet blijvend in je,
want diegene die hij heeft uitgezonden,
hem vertrouwen jullie niet.
39
Jullie doorvorsen de schriften,
omdat jullie menen
daarin eeuwigheidsleven te hebben;
en deze zijn het juist
die over mij getuigen;
40
en (toch) willen jullie niet tot mij komen
om leven te hebben.
 
41
Eer vanwege mensen neem ik niet aan,
42
maar ik heb leren inzien
dat jullie de liefde van God niet in jullie hebben.
43
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader,
en jullie nemen mij niet aan;
als er een ander komt in zijn eigen naam,
dan zouden jullie hèm aannemen.
44
Hoe kunnen jullie vertrouwen1 krijgen
als jullie eer van elkaar aanneemt,
en de eer van de enige God niet zoekt?
45
Denk niet dat ik jullie bij de Vader zal aanklagen;
die jullie aanklaagt, dat is Mozes,
op wie jullie je hoop hebt gevestigd.
46
Want als jullie op Mozes vertrouwen,
vertrouwen jullie ook op mij,
want over mij heeft hij geschreven.
47
Als jullie geen vertrouwen hebt in zijn geschriften,
hoe zouden jullie dan vertrouwen hebben in mijn woorden?
 

Noten

  1. pisteuo vertaal ik liever met vertrouwen dan met geloven↩︎

Scroll naar boven