Jeremia 50,4-7

 


4
In die dagen en in die tijd
-uitspraak van JHWH-
zullen de Israëlieten komen,
zij en de Judeeërs, samen
In tranen1 zullen zij gaan en zoeken ze JHWH, hun god.
5
Naar Sion zullen ze de weg vragen
met hun gezicht daarheen gewend.
Zij gaan en zullen verbonden zijn met JHWH
een eeuwig verbond
niet zal dat vergeten worden2 .
 
6
Verloren schapen3 waren het, mijn volk.
Hun herders lieten ze dwalen
in de bergen liepen ze heen en weer,
van berg naar heuvel gingen ze
en hun rustplaats waren ze vergeten.
7
Ieder die hen vond heeft ze verslonden.
Hun benauwers zeiden:
Ons treft geen blaam,
zij hebben immers4 gezondigd tegen JHWH
de thuisbasis5 van de gerechtigheid
de hoop van hun voorouders, JHWH!
 

Noten

  1. In tranen gaan geeft het voortdurende karakter aan van הָלֹ֤וךְ inf.abs.↩︎

  2. Of: Laat dat nooit vergeten worden!↩︎

  3. Er staat kleinvee maar hier gekozen voor schapen!↩︎

  4. תַּ֗חַת אֲשֶׁ֨ר hier te lezen als en wel daarom↩︎

  5. De weidegrond van de schapen, Oussoren geeft hier oase ↩︎

Scroll naar boven