Habakuk 2,1-4

 


1
Ik zal op mijn wachtpost gaan staan
en zal mij opstellen op de vestingwal.
Ik zal uitkijken en zien wat hij tot mij zal spreken
en wat ik zal antwoorden1 op mijn klacht.
2
JHWH antwoordde en zei:
Schrijf dit visioen zo duidelijk mogelijk op tabletten
zodat men het kan lezen in het voorbijgaan2 .
3
Want het visioen heeft nog wel tijd
maar het spoedt zich naar het einde, het is geen bedrog.
Als het [wat langer] duurt, moet je [het]toch verwachten
want komen zal het, het zal niet uitblijven.
4
Kijk aan – hij is opgeblazen en niet rechtuit
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw3 .
 

Noten

  1. De noot bij BHS stelt voor te lezen te lezen ישׁיב derde persoon enkelvoud in overeenstemming met Syriac en dan is het geheel ook duidelijker. NRSV geeft and what he will answer met de opmerking dat het Hebreeuws een 1e persoon enkelvoud heeft, Chouraqui vertaalt Que répliquera-t-il. Buber vertaalt consequent met was ich erwidern darf en laat de uitleg in het midden.↩︎

  2. יָר֖וּץ heeft wel de nuance rennen, haastig voorbijgaan. Dus opgeschreven met zulke grote letters dat ook iemand die in haast voorbij loopt het nog kan lezen.↩︎

  3. בֶּאֱמוּנָתֹ֥ו : LXX vertaalt dit met ἐκ πίστεώς, zoals ook te lezen in Romeinen 1:17 De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat staat hier dus niet!↩︎

Scroll naar boven