Efeziërs 4,1-16

 


Om alles tot volheid te brengen…

1
Als gebondene in de Heer moedig ik jullie dus aan,
om te wandelen waardig aan de roeping,
waarmee jullie geroepen zijn:
2
met alle nederigheid en zachtmoedigheid,
met geduld, elkaar vasthoudend1 in liefde,
3
met ijver zich inzettend
om de eenheid van (de) geest te bewaren,
door de band2 van de vrede.
4
Eén lichaam en één geest,
zoals jullie ook geroepen zijn
in de éne hoop van jullie roeping,
5
één Heer, één geloof, één doop,
6
één God en Vader van allen,
die is boven allen en door allen en in allen.
 
7
Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven,
naar de mate van de gave door Christus.
8
Daarom zegt hij:
Opgestegen in de hoge,
heeft hij de gevangenschap gevangen genomen,
gaven gegeven aan de mensen.3
9
Die opgestegen is, wie anders is hij,
dan die ook afgedaald is,
tot de onderste delen der aarde?
10
Hij die zelf afgedaald is,
die is ook opgestegen
boven alle hemelen,
om alle dingen tot volheid te brengen.
 
11
En deze heeft gegeven, zowel apostelen als profeten,
zowel verkondigers4 als herders en leraars,
12
om de heiligen toe te rusten tot dienstverlening5,
tot opbouw van het lichaam van Christus.
13
Totdat wij allen de eenheid van geloof
en de erkenning van de Zoon van God6,
bereikt zullen hebben,
tot volgroeid menszijn,
tot het stadium van de volheid van Christus.
14
Zodat wij geen onmondigen meer zullen zijn,
die door allerlei wind van leer,
als golven heen en weer geslagen worden,
en door menselijke valsheid7
en verloedering8 op een dwaalspoor gebracht worden.
15
Maar laten we, door aan de waarheid vast te houden9,
in elk opzicht, door liefde toegroeien naar Hem,
die het hoofd is, Christus,
16
van waaruit heel het lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt.
 

Noten

  1. let. omhoog houden↩︎

  2. let. samenbinding, vgl. vers 1↩︎

  3. Psalm 68:19↩︎

  4. let. evangelisten↩︎

  5. let. diaconaal werk↩︎

  6. of: het zoon/kind van God zijn↩︎

  7. dobbelspel↩︎

  8. schurkenstreek, bedrog↩︎

  9. of: waarachtig te zijn↩︎

Scroll naar boven