Efeziërs 2,4-10

 


4
De godheid echter,
die rijk is aan erbarmen,
heeft vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons liefhad,
5
ook ons die dood waren door de afvalligheden,
met Christus levend gemaakt
– door genade zijn jullie gered –
6
en mee opgewekt
en in de hemelse gewesten mee neergezet, bij Christus Jezus,
7
opdat hij in de eeuwen die komen
de buitengewone rijkdom van zijn genade zou tonen,
door welwillendheid over ons [die] in Christus Jezus [was],
8
want door de genade zijn jullie gered,
door geloof,
en dat is niet vanwege jullie,
een Gods geschenk is het
9
niet vanwege werken,
opdat niet iemand erover kan roemen,
10
want zijn maaksel zijn wij,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken
die God voordien heeft bereid,
opdat wij daarin zouden wandelen.
Scroll naar boven