Deuteronomium 8,1-6

Vertaling

1
Alle geboden die ik je vandaag gebied moet je houden door ze te doen,
opdat jullie zullen leven, je vermeerderen
en in bezit nemen het land
dat JHWH gezworen heeft aan jullie vaders te geven.
2
Je moet de hele weg gedenken die je met JHWH je God
deze 40 jaar door de woestijn gegaan bent,
om je diep te buigen, te beproeven
en om te weten te komen wat er in je hart is,
of je zijn geboden houden zult of niet.
3
Hij boog u diep,
deed u honger hebben en liet u het Mannna1 eten
dat je niet kende en ook je vaderen niet,
om je te laten weten dat een mens niet van brood alleen zal leven
maar van alle woord dat uitgaat uit de mond van JHWH.
4
Je kleding is niet versleten
en je voeten zijn niet gezwollen deze 40 jaar.
5
Weet dan met je hart dat,
zoals een man zijn zoon vermaant, zo JHWH u vermaant.
6
Houd de geboden van JHWH, je God, door te gaan in zijn wegen
en hem te respecteren.

Noten

  1. הַמָּן֙ zie Ex.16, 15 Hbr.: man, dat betekent ‘wat’. ‘man hoe’, wat is dat?↩︎
Scroll naar boven