2 Korintiërs 5,17-21

 


17
Wie in Christus is,
is dus een nieuwe schepping;
Het oude is voorbijgegaan,
zie, nieuwe dingen zijn geschied!
18
Het is alles uit God,
die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus,
en ons de dienst van de verzoening gegeven heeft.
19
Namelijk:
in Christus was God,
de wereld met zichzelf verzoenende,
door hun overtredingen hen niet aan te rekenen,
en door ons het woord der verzoening te beschikken.
20
Omwille van Christus zijn wij dus aangewezen1
alsof God een appèl doet door ons:
omwille van Christus smeken wij:
wees met God verzoend!
21
Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden:
Gods gerechtigheid in hem.
 

Noten

  1. als oudste, afgezant, belangenbehartiger↩︎

Scroll naar boven