1 Petrus 3,18-22

 


18
Want ook Christus heeft eenmaal geleden
als rechtvaardige voor onrechtvaardigen,
om jullie tot God te leiden;
hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de geest.
19
In die [geest] is hij naar de gevangen geesten gegaan
om het hen te verkondigen –
20
hen, die ooit geen gehoor gaven
toen God grootmoedig afwachtte
in de dagen van Noach, toen de ark werd gebouwd,
waarin weinigen – dat is acht zielen –
door het water heen werden gered.
21
Tegenbeeld daarvan is de doop,
die ook jullie nu redt –
niet als aflegging van lichamelijk vuil,
maar als een bede tot God om een goed geweten,
door de opstanding van Jezus Christus.
22
Hij is aan Gods rechterhand naar de hemel gegaan,
waar engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn.
Scroll naar boven