1 Johannes 2,1-3

 


1
Mijn kinderen,
deze dingen schrijf ik jullie,
opdat jullie niet zondigen.
En als iemand zal zondigen;
wij hebben een pleitbezorger1 bij de Vader,
Jezus Christus, de rechtvaardige.
2
Zelf is hij een zoenmiddel2 voor onze zonden,
en niet alleen voor de onze,
maar voor die van de gehele wereld3 .
 
3
En hieraan weten we,
dat Hij door ons gekend wordt,
als wij zijn geboden bewaren.
 

Noten

  1. Vgl. Joh 14:16 e.v. over de Geest↩︎

  2. Vgl. 1Joh. 4:10↩︎

  3. Vgl Joh. 1:29↩︎

Scroll naar boven