Romeinen 8,1-6

 


De wet van de Geest die vrijmaakt tot leven..

1
Nu is er dus geen veroordeling
voor wie in Christus Jezus is.
2
Want de wet van de Geest
tot leven in Christus Jezus
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde en van de dood.
3
Want toen de wet
daar niet bij machte was,
door de zwakheid vanwege het vlees.
heeft God zijn eigen Zoon gestuurd
in gelijkheid aan het zondige vlees,
en heeft hij over de zonde heen,
de zonde veroordeeld in het vlees,
4
opdat de rechtvaardigheid (mv) van de wet
tot vervulling komt in ons,
die niet volgens het vlees wandelen,
maar volgens de Geest.
5
Want die naar het vlees zijn,
zijn bedacht op wat vleselijk is,
en die naar de Geest zijn,
op dat wat geestelijk is.
6
Want het bedenken van het vlees (is) dood,
het bedenken van de Geest:
leven en vrede.
Scroll naar boven