Romeinen 6,16-23

 


16
Weten jullie dan niet
als je jezelf beschikbaar stelt1,
dat je dan slaaf bent om te gehoorzamen?
Dat jullie dan slaaf zijn voor degene die jullie gehoorzamen?
Hetzij aan de zonde die tot de dood leidt,
het zij aan de gehoorzaamheid die tot gerechtigheid leidt.
17
Maar God zij dank,
jullie waren slaven van de zonde,
maar nu zijn jullie van harte gehoorzaam geworden
aan dat karakter van onderricht waaraan jullie je hebt overgegeven.
18
Vrijgemaakt van de zonde
zijn jullie dienstbaar geworden aan de gerechtigheid.
19
Ik zeg het menselijk vanwege de zwakheid van jullie vlees.
Want zoals jullie je leden beschikbaar hebt gesteld
in dienst van de onreinheid,
dat wil zeggen: de wetteloosheid tot nog meer wetteloosheid,
zo hebben jullie je leden nu beschikbaar gesteld,
in dienst van de gerechtigheid tot heiliging.
20
Want toen jullie slaaf waren van de zonde
waren jullie vrij ten opzichte2 van de gerechtigheid.
21
Wat voor vrucht hadden jullie toen?
Waar jullie je nu kapot voor schamen3,
die immers leiden tot de dood?
22
Nu echter, omdat jullie bevrijd zijn van de zonde,
en dienstbaar geworden aan God,
hebben jullie vrucht tot heiliging,
die leidt tot het eeuwig leven.
23
Want het loon van de zonde is de dood.
maar de genadegave van God is het eeuwig leven,
in (de gemeenschap met) Christus Jezus onze Heer.
 

Noten

  1. παρίστημι als beschikbaar stellen.↩︎

  2. τῇ δικαιοσύνῃ — de dativus liever (met HSV) ‘ten opzichte van’, dan, (met NB) ‘vrij van de gerechtigheid’).↩︎

  3. ἐπαισχύνομαι↩︎

Scroll naar boven