Romeinen 12,9-21

 


9

Laat de liefde niet alsof zijn.

Verafschuw het kwaad,

hecht aan wat goed is,

10

met tedere naastenliefde,

voorkómend in respect naar elkaar toe;

11

aarzel niet om je in te zetten,

bruisend van de geest in dienst aan de Heer,

12

terwijl je

vol vreugde blijft hopen,

de verdrukking uithoudt,

volhardt in het bidden,

13

deelt in de noden van de heiligen

en de gastvrijheid nastreeft.

14

Zegen wie jou vervolgen;

zegen hen, vervloek hen niet.

15

Wees blij met de blijden,

treur met de treurenden.

16

Wil hetzelfde voor elkaar;

geen hoogdravende dingen,

maar laat je meenemen in het eenvoudige.

17

Vergeld niemand kwaad met kwaad,

maar bedenk het goede jegens alle mensen.

18

Als het mogelijk is vanuit jullie:

leef in vrede met alle mensen.

19

Wreek jezelf niet, geliefden,

maar geef ruimte aan temperament,

want er staat geschreven:

aan Mij is de wraak,

ik zal het betaald zetten –

zegt de Heer.

20

Maar als je tegenstander honger heeft,

stop hem brood toe;

als hij dorst heeft:

geef hem te drinken –

want door dat te doen

stapel je kolen van vuur op z’n hoofd.

21

Win niet door kwaad te doen,

maar overwin het kwade in het goede.

Scroll naar boven