Romeinen 12,1-8

 


1
Ik roep jullie dus op broeders en zusters
vanwege de innerlijke barmhartigheden van God
dat jullie je lichamen inzetten
tot een offer dat voor God levendig is, heilig en welbehaaglijk.
Dat is jullie zuivere1 eredienst.
2
En laten jullie je niet gelijkschakelen met het schema van deze wereld
maar laat je omvormen door vernieuwing van je gezindheid
zodat je kunt toetsen wat de wil van God is:
wat goed is, en welbehaaglijk en volkomen.
3
Ja, vanwege de genade die mij gegeven is,
zeg ik tegen ieder bij jullie:
denk niet hoger dan je behoort te denken,
maar denk bedachtzaam2,
zoals God aan ieder geeft naar de mate van het geloof.
4
Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben,
en niet alle leden dezelfde praxis hebben
5
zo zijn wij veel leden één lichaam in Christus,
maar elkeen leden van elkaar,
6
die verschillende gaven hebben
naar de genade ons geschonken,
om te profeteren in overeenstemming met het geloof,
7
of dienend in het dienen
of onderwijzend in het onderwijs,
8
of oproepend in het oproepen
wie meedeelt in eenvoud,
wie vooraan staat, in ijver,
wie zich ontfermt, in vrolijkheid.
 

Noten

  1. λογικός komt in het N.T. alleen nog voor in 1 Petrus 2:2. Naardense: in overeenstemming met het woord. ↩︎

  2. Murre, 1587; vgl. Chouraqui: avec sagesse↩︎

Scroll naar boven