Micha 7,18-20

 


Vertaling: Amstelpreekteam

18
Wie is een god als gij
die de ongerechtigheid wegdraagt
en voorbijgaat aan de misdaad
ten gunste van de rest van zijn erfdeel
hij houdt niet voor altijd vast aan zijn toorn
Hij bewijst graag trouw1
19
Gij die u omkeert en u over ons ontfermt2
en onze ongerechtigheden tenietdoet,
— ja, al hun zonden zult gij werpen in de diepten3 van de zee —4
20
Gij zult uw getrouwheid bewijzen aan Jakob
uw trouw aan Abraham5
zoals gij gezworen hebt aan onze vaderen
sinds de dagen van vanouds!
 

Noten

  1. Lett.: In trouw heeft hij behagen.↩︎

  2. Dit is de omkering uit de ballingschap; zie Karel Deurloo, Exodus en Exiel. God keert zich om op grond van niets. Exodus: Hij hoort en bevrijdt; Exiel: God die ziet en bevrijdt.↩︎

  3. Kolken van de zee.↩︎

  4. Psalm 103, Jesaja 23.↩︎

  5. Lofzang van Zacharias en Gezang 3.↩︎

Scroll naar boven