Matteüs 5,13-16

 


13
Jullie zijn het zout der aarde,
wanneer het zout flauw wordt
waarmee moet het dan gezouten worden?
Het deugt voor niets meer
behalve om naar buiten gegooid
en door de mensen vertrapt te worden.
14
Jullie zijn het licht der wereld.1
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze bovenop een berg ligt;
15
ook steek je geen lamp aan
en zet haar onder een korenmaat2
maar je zet haar op een kandelaar
en dan schijnt hij voor allen in het huis.
16
Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie vader zullen verheerlijken
die in de hemelen is.
 

Noten

  1. nl. zoals God en de Tora dat zijn↩︎

  2. een korenmaat is een dover, die gebruikt wordt om lichten te doven↩︎

Scroll naar boven