Matteüs 28,16-20

 


Ik met jullie….

16
De elf leerlingen evenwel gingen op weg naar Galilea,
naar de berg,
waarheen Jezus hen verwezen had.
17
Toen zij hem zagen,
aanbaden ze,
zij twijfelden echter (ook).
18
En terwijl hij op hen toekwam,
sprak Jezus tot hen en zei:
Aan mij is alle volmacht gegeven
in hemel en op aarde.
19
Terwijl jullie op weg gaan,
neem dan alle volkeren aan tot mijn leerlingen:
doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
20
en leer hen zich te houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En zie,
Ik mét jullie ben er,
alle dagen,
tot de voleinding van de wereldtijd.
Scroll naar boven