Matteüs 28,1-10

 


1 Laat op de sabbat,

bij het aanlichten naar de eerste van de sabbatsweek,

kwam Maria Magdalena en de andere Maria

om het graf te aanschouwen

2 En zie een grote beving geschiedde,

want een engel van de Heer kwam uit de hemel naar beneden

en kwam bij de steen en rolde die weg

en ging daar bovenop zitten.

3 Zijn uiterlijk was als een bliksem

en zijn kleed wit als sneeuw.

4 Uit angst voor hem beefden de wachters

en zij werden als doden.

5 Als antwoord zei de engel tegen de vrouwen:

vrezen jullie niet!

Want ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.

6 Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij heeft gezegd.

Hierheen, kijk de plek waar hij lag.

7 En ga snel voort en zegt tegen zijn leerlingen

dat hij is opgewekt, weg van de doden.

En zie hij gaat voor jullie uit naar Galilea,

daar zullen jullie hem zien.

Zie ik heb tot jullie gesproken.

8 En snel gingen zij weg van de gedenkplaats

met vrees en met grote vreugde

om zijn leerlingen te berichten.

9 En zie Jezus kwam hen tegemoet en zei:

verheugt u!

Zij kwamen naar hem toe en grepen zijn voeten vast

en zij knielden voor hem

10 Dan zegt Jezus tegen hen:

vreest niet, gaat heen, bericht mijn broeders

dat zij weggaan naar Galilea

en daar zullen zij mij zien.

Scroll naar boven