Matteüs 20,1-16

 


1
Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een rentmeester
die er vroeg op uitgaat om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2
Hij komt een denarie per dag overeen met de arbeiders
en stuurt ze naar zijn wijngaard.
3
Omstreeks het derde uur gaat hij uit
en ziet anderen staan op de markt, zonder werk.
4
Hij zegt hen: gaan jullie ook naar de wijngaard
en ik zal jullie geven wat rechtvaardig is.
5
Zij gaan weg.
Weer gaat hij omstreeks het zesde en het negende uur en doet net zo.
6
Rond het elfde uur gaat hij uit
en vindt anderen staan en zegt tegen hen:
wat staan jullie hier de hele dag zonder werk?
7
Zij zeggen hem: niemand hier ons gehuurd.
Zegt hij tegen hen: gaan jullie ook naar de wijngaard.
8
Dan is het laat geworden en zegt de heer van de wijngaard tegen zijn opzichter:
roep de arbeiders en geef hen hun loon,
te beginnen bij de laatsten tot de eersten.
9
Daar komen die van het elfde uur,
zij ontvangen een denarie.
10
Daar komen de eersten
en denken dat ze meer zullen ontvangen.
Maar ook zij ontvangen een denarie.
11
Ze nemen het aan en mopperen tegen de rentmeester.
12
Ze zeggen: die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
maar u hebt hen gelijk behandeld als ons
die het gewicht en de hitte van de dag hebben verdragen.
13
Maar hij antwoordt een van hen en zegt:
vriend, ik doe u geen onrecht,
bent u niet een denarie met mij overeen gekomen?
14
Neem het uwe en ga.
Ik wil aan deze laatste hetzelfde geven als aan u.
15
Of staat het mij niet vrij te doen wat ik wil in mijn zaken?
Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
16
Zo zullen de laatsten eersten en de eersten laatsten zijn.
Scroll naar boven