Matteüs 1,18-25

 


18
Van Jezus Christus was de geboorte aldus:
Maria, zijn moeder, had verkering met Jozef.
Nog voordat zij omgang hadden bleek zij zwanger van (de) Heilige Geest.
19
Jozef, haar man, was een godvrezend mens en wilde haar niet in opspraak brengen.
Hij wilde haar heimelijk laten gaan.
20
Terwijl dat in hem omging, zie!
Een bode van (de) Heer verscheen hem in een droom:
 
Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd om Maria tot je vrouw te nemen,
want wat in haar verwekt is, is uit (de) Heilige Geest.
21
Zij zal een zoon baren en als zijn naam zul je roepen: Jezus.
Want hij zal zijn volk bevrijden van hun kwade machten (zonden?).
 
22
Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden het woord van de Heer,
door de profeet gesproken:
 
23
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
en men zal roepen als zijn naam: Immanuel.
Dat is vertaald: God met ons.
 
24
Jozef ontwaakte uit de slaap en deed zoals de bode van (de) Heer hem
had opgedragen en nam (haar) tot zijn vrouw.
25
Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had.
En hij riep als zijn naam: Jezus.
Scroll naar boven