Jesaja 62,1-5

 


1
Omwille van Sion zwijg ik niet
en omwille van Jeruzalem rust ik niet
tot de glans van haar gerechtigheid zichtbaar wordt
en haar heil brandt als een flambouw,
2
zodat volken jouw rechtschapenheid zien
en alle koningen jouw pracht
en je een nieuwe naam toeroepen
die de mond van JHWH bepaalt,
3
en jij een prachtige kroon bent in de hand van JHWH,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
4
Verlatene zul je niet meer worden genoemd,1
en je land niet meer Woestenij,
maar je zult worden genoemd
Mijn Behagen in haar
en je land Bruid,
want JHWH heeft plezier in jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou bezitten
en zoals de bruidegom zich over de bruid verheugt
zo verheugt zich je God over jou.
 

Noten

  1. Jes. 54↩︎

Scroll naar boven