Jesaja 48,17-21

 


17
Zo zegt JHWH, je verlosser, de heilige Israëls:
Ik ben JHWH, je God, die je leert voorspoedig
de weg te betreden die je moet gaan.
18
O, dat je toch gewillig luistert naar mijn aanwijzingen,
dan zal je vrede als een rivier zijn
en je gerechtigheid als de golven der zee.
19
Dan zal je nazaat als zand zijn
en wie uit je lendenen ontspruiten als de korrels ervan.
Niet zal afgesneden en niet zal vernietigd worden
zijn naam van voor mijn aangezicht.
 
20
Vertrekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën,
verkondigt het met jubelende stem,
laat het uitgaan tot het einde der aarde.
Zeggen jullie:
JHWH heeft zijn knecht Jakob verlost,
21
niet leden zij dorst, toen hij hen in de woestijnen leidde.
Water uit de rots liet hij voor hen vloeien ;
hij spleet de rots, en het water vloeide.
Scroll naar boven