Jesaja 2,1-5

 


De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion

1
Het woord dat Jesaja de zoon van Amoz geschouwd heeft
over Juda en Jeruzalem.1
2
Het zal geschieden in latere dagen
dat vast gefundeerd zal zijn de berg van het Huis van JHWH
aan het hoofd2 van de bergen, verheven boven de heuvels.
Ze zullen er naar toe stromen,3 alle naties
3
en [op weg] gaan, de volken in menigte en zeggen:
Ga mee, laten we opgaan naar de berg van JHWH,
naar het Huis van de God van Jakob,
dan zal hij ons onderrichten uit zijn wegen4
en zullen wij gaan op zijn paden.
Want uit Sion gaat onderricht uit
en het woord van JHWH uit Jeruzalem.
4
Hij zal rechtspreken tussen de naties
en tussenbeide komen bij de volkeren in menigte.
Dan zullen ze hun zwaarden ómhameren tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.5
De ene natie zal niet meer tegen de andere het zwaard opheffen,
ze zullen geen oorlog meer leren.6
 
5
Huis van Jakob, ga mee7, laten we [voort]gaan in het licht8 van JHWH.
 

Noten

  1. Dit opschrift hoort niet alleen bij Jes. 2,2-5 maar bij veel meer dat volgt, het is dus wellicht beter het weg te laten bij de lezing van alleen deze verzen.↩︎

  2. Bergen en heuvels als metafoor voor de grote en de kleine koninkrijken.↩︎

  3. Het werkwoord n-h-r komt uiterst zelden voor; men denke echter aan de paradijselijke rivier in bv. Psalm 46. Deze rivier van volken stroomt de berg op.↩︎

  4. Nml. JHWH’s wegen met Israël.↩︎

  5. Deze dubbelregel siert het gebouw van de VN in New York. Het is de enige regel van dit lied die in de NBV goed is vertaald!↩︎

  6. In de zin van ‘onderwijzen in / trainen voor’ de oorlog. De parafrase van de NBV is hier wel opmerkelijk slecht: ‘geen mens zal meer weten wat oorlog is’.↩︎

  7. Citaten uit vers 3!↩︎

  8. Onvertaalbaar woordspel-citaat uit vers 3 be-orchotaw, ‘op zijn paden’ wordt be-or*…, ‘in het licht van’ [JHWH].↩︎

Scroll naar boven