Ezra 3,10-13

 


10
De bouwers fundeerden de tempel van JHWH
en lieten de priesters zich opstellen in ambtskledij en met trompetten1
en ook de Levieten, de zonen van Asaf met cymbalen
om JHWH te loven op de vingerwijzingen van David, de koning van Israël.
11
En zij betuigden JHWH lof en dank, omdat2 hij goed is
want tot in eeuwigheid duurt zijn genade over Israël,
en heel het volk brak daarop in luid gejuich uit bij de lof van JHWH
wegens de fundering van het huis van JHWH.
12
En velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden,
zij die zo oud waren, dat zij het eerste huis nog hadden gezien
weenden met luide stem bij de grondvesting van dit huis met eigen ogen,3
maar vele anderen uitten grote vreugde met luide stem.
13
En van het volk was geen onderscheid te maken
tussen het luide gejuich van de vreugde
en het geluid van het wenen van het volk,
want het volk maakte luid gerucht en het geluid werd van verre gehoord.
 

Noten

  1. חֲצֹצְרָה is eigenlijk riet, stengel. Algemeen is de vertaling trompet, maar deze oorspronkelijke betekenis riet wijst eigenlijk op de optie van een dubbel-riet instrument, zoals de fagot of ook de hobo.↩︎

  2. Het zal wel waar wezen, dat hier een Psalmcitaat voorligt, maar of het zo ook bedoeld is? עָנָה met prepositie be is vlg HALAT, betekenis 2: betuigen. Het gaat hier dus om de dank, dat de herbouw mogelijk is gebleken, daar houd ik het voor, en die dank wordt uitgesproken met de regel uit Ps. 100:4-5; 106:1; 107:1; 136:1. NBV gaat een andere kant uit met elkaar beantwoorden en dus in beurtzang zingen.↩︎

  3. Dit is een ingewikkelde passage met mogelijk een latere toevoeging van זֶ֤ה הַבַּ֨יִת֙ en vlgs. Gesenius (Woordenboek 18e druk, pag. 470 re. onderaan) mogelijk corrupt. Muraoka oppert de mogelijkheid, grammatica 2009 §143i, dat זֶ֤ה hier bijvoeglijk moet worden vertaald. Opm. wlp↩︎

Scroll naar boven