Exodus 24,1-8

 


Een verbond met twee kanten.

Een verbond sluiten is een heel serieuze aangelegenheid. Daar past dan ook lijfelijke ervaring bij, in de vorm van rituelen

Met het lezen van hoofdstuk 24 zijn we na alle rechtsregels in Exodus 21-23 weer terug bij de situatie aan de voet van de berg Sinaï. Israël ontmoet JHWH. Dat begon in hoofdstuk 19, waar voor het eerst sprake was van het ‘verbond’ tussen JHWH en Israël. En ook daar al had het volk Israël beloofd: ‘alles wat JHWH heeft gezegd, zullen wij doen’. Dat was bijzonder, omdat alle instructies en opdrachten nog moesten komen. Vertrouwen ging kennelijk voor.

In hoofdstuk 24 klinken die woorden nu opnieuw. Het ‘verbond’ en ook de woorden van het volk: ‘Alles wat JHWH heeft gezegd, zullen wij doen’. Nu kunnen we lezen wat dat inhoudt. Het gaat om alles wat door God is gezegd in de tussenliggende hoofdstukken: de Tien Woorden die God liet klinken vanaf de berg en alle rechtsregels voor het maatschappelijke leven, die Mozes kreeg opgedragen in hoofdstuk 21 tot en met 23.

Hoofdstuk 24 begint nogal abrupt. Wie er spreekt staat er niet bij, al kan een lezer dat wel bedenken:

1
En tegen Mozes heeft *hij* gezegd:
 
Klim omhoog naar JHWH, jijzelf en Aäron,
Nadab en Abihu en zeventig uit de oudsten van Israël.
Jullie moeten je op afstand neerbuigen,
2
en alleen Mozes moet tot JHWH naderen,
maar zij mogen niet naderen.
Ook het volk mag niet samen met hem omhoog klimmen.
 
3
Mozes kwam en hij rapporteerde aan het volk alle woorden van JHWH
en alle rechtsregels.
Heel het volk antwoorde eenstemmig.
Ze zeiden:
Alle woorden die JHWH heeft gesproken zullen wij doen.
4
Mozes schreef alle woorden van JHWH op.
Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar aan de voet van de berg
en plaatste twaalf rechtopstaande stenen,
voor de twaalf stammen van Israël.
5
Hij zond de jongemannen van Israël.
Zij lieten brandoffers in vuur opgaan.
En ze slachtten gemeenschapsoffers voor JHWH: stieren.
 
6
Toen nam Mozes de helft van het bloed en deed dat in schalen.
De helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar.
7
Hij nam het boek van het verbond
en las het voor aan het volk.
Zij zeiden:
Alles wat JHWH heeft gesproken zullen wij doen
en er gehoor aan geven.
8
Toen nam Mozes het bloed en sprenkelde het over het volk.
Hij zei:
Dit hier is het bloed van het verbond
dat JHWH met jullie heeft gesloten over al deze woorden.
 
Scroll naar boven