Exodus 20,7-17

 


Publieke eredienst en het goede leven.

De tekst van de ‘Tien Woorden’ laat een paar keer een wisseling van perspectief zien. JHWH begint in het eerste deel (vers 1-6) over zichzelf. Het zijn woorden van “ik”, JHWH, gericht aan Israël, “jij”. ‘Ik ben JHWH jouw God, die je uit Egypte heeft bevrijd’. Gemeenschappelijke geschiedenis, dat is de basis voor de ‘Tien Woorden’. Als je elkaar kent, is er draagvlak, heet dat in modern jargon.

Maar vanaf vers 7 tot 12 gaat de tekst over op uitspraken zonder ‘ik’. Het gaat nu over “jij” en “JHWH” in de derde persoon. Deze verzen gaan over de publieke eredienst, over het dagelijkse leven van Israël met God: het gebruik van de Naam, het houden van de Sabbat, de loyaliteit tussen de generaties.

In vers 13 tot 17 verandert het perspectief nog een keer. Daar wordt JHWH niet meer genoemd, want nu gaat het over “jij” en “de ander”, over de loyaliteit tussen mensen en het goede leven. Behalve de liturgie is er ook de dienst aan het geschapen leven. Je moet de ander niet kapot of rechteloos maken.

God dienen in de publieke ruimte

Vers 7–12 gaat over de maatschappelijke zichtbaarheid van Israëls trouw aan JHWH. Met taal over God en met rituelen moet je zorgvuldig zijn. Voor je het weet ben je vergeten wat ook al weer de bedoeling was. Om die reden staan er steeds argumenten bij: want, immers.

7
Je moet de naam van JHWH, jouw God, niet zomaar, zinloos uitspreken.
Want JHWH laat niet iemand vrijuit gaan die zijn naam zomaar, zinloos uitspreekt.
 
8
De dag van de sabbat moet serieuze aandacht krijgen,
door die een speciale wijding te geven.
9
Zes dagen ben je druk bezig en doe je al je werk,
10
maar de zevende dag is een ‘sabbat’ (een rustdag),
bestemd voor JHWH, jouw God.
Dan moet je geen enkel werk doen,
jij zelf niet, je zoon en je dochter niet,
ook de man en vrouw bij jou in dienst niet,
ook je vee en de vreemdeling bij jou in je woonplaatsen niet.
11
Immers, in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat er leeft.
Op de zevende dag hield hij rust.
En zo heeft JHWH de dag van de sabbat gezegend
en een speciale wijding gegeven.
 
12
Toon respect voor je vader en je moeder,
want dan zul je een lang leven hebben
op het grondgebied dat JHWH, je God, jou gaat geven.
 
13
Je moet geen moord begaan.
14
Je moet geen echtbreuk plegen.
15
Je moet niet stelen.
16
Je moet niet als leugenachtige getuige tegen je naaste optreden.
17
Je moet niet proberen het huis van je naaste in bezit te krijgen.
Je moet niet proberen de vrouw van je naaste,
de man of vrouw die bij hem in dienst is, zijn rund of zijn ezel
in bezit te krijgen,
of wat ook maar je naaste toebehoort.
 
Scroll naar boven