1 Petrus 4,12-19

 


12
Geliefden,
weest niet verbaasd over de vuurgloed die u ter beproeving
treft, alsof u iets vreemds overkomt.
13
Maar verheugt u,
zoals u deelt in het lijden van de Gezalfde,
opdat u zich ook juichend zult verheugen
bij de openbaring van zijn heerlijkheid.
14
Wanneer u gesmaad wordt in de naam van Gezalfde,
zalig jullie!
De geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u!
15
Laat niet iemand van u lijiden als moordenaar, of als dief,
of als boosdoener of bemoeial;
16
maar is het als christen,
hij schame zich niet,
maar laat hij God verheerlijken met die naam.
17
Want het is de tijd dat het oordeel begint
vanaf het huis van God.
Wanneer het begint bij ons,
wat zal dan het einde zijn van hen
die geen vertrouwen schenken aan het evangelie van God?
18
En wanneer de rechtvaardige met moeite bevrijd wordt;
de goddeloze en de zondaar, waar verschijnen die?
19
Laten dan zij de lijden naar de wil van God
hun levens toevertrouwen aan de getrouwe schepper,
terwijl zij het goede doen.
Scroll naar boven