1 Petrus 2,19-25

 


De lijdende knecht als voorbeeld

19
Want dit is genade,
als iemand door het geweten tegenover God
ten onrechte lijdenssmarten1 verdraagt.
20
Want hoe bijzonder2 is het
als jullie slagen moeten verduren
terwijl je zondigt?
Maar wanneer jullie goed doen
en lijden moeten verduren,
dat is genade bij God.
 
21
Want hiertoe zijn jullie geroepen3
omdat Christus ook heeft geleden voor jullie
en jullie een voorbeeld heeft nagelaten
opdat jullie in zijn voetstappen zouden volgen;
22
hij, die geen zonde heeft begaan,
en in wiens mond geen bedrog is gevonden4 ;
23
die, uitgescholden, niet terug schold,
lijdend dreigde hij niet,
maar gaf het over aan de rechtvaardige rechter.
24
Hij, die onze zonden gedragen heeft5
in zijn lichaam op het kruishout,
opdat wij, gestorven aan de zonden,
voor de gerechtigheid zouden leven;
door zijn striemen zijn jullie genezen6
25
want jullie waren als dwalende schapen7
maar jullie hebben je nu omgekeerd naar de herder
en de hoeder van jullie zielen.
 

Noten

  1. letterlijk: smarten van het lijden↩︎

  2. letterlijk: wat voor roem is het↩︎

  3. hier volg ik de opmaak van Nestlé, met de inspringing voor de verzen 21 — 25. Dit gedeelte kan opgevat worden als een gedicht.↩︎

  4. citaat Jesaja 53: 9. Dit gedeelte is helemaal schatplichtig aan de tekst uit Jesaja 53 over de lijdende knecht↩︎

  5. zie Jesaja 53: 4↩︎

  6. zie Jesaja 53: 5↩︎

  7. zie Jesaja 53:6↩︎

Scroll naar boven