Romeinen 5,1-11

 


Gerechtvaardigd, en meer

1
Gerechtvaardigd dus door geloof1
hebben wij vrede bij God
door onze heer Jezus Christus
2
door wie wij ook toegang hebben gekregen
tot die genade waarin we staan,
en [samen] roemen wij in hoop
op de glorie van God.
3
En dat niet alleen,
maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetend dat de verdrukking volharding uitwerkt,
4
en volharding standvastigheid
en standvastigheid hoop.
5
De hoop nu beschaamt niet,
omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten
door heilige geest die ons gegeven is,
6
zo waar als Christus, toen wij zwak waren,
op de juiste tijd voor goddelozen is gestorven.
7
Want niet makkelijk zal iemand
voor een rechtvaardige sterven;
— voor een die goed is zal iemand misschien durven sterven –
8
maar God betoont zijn eigen liefde aan ons,
omdat, toen we nog zondaars waren,
Christus voor ons is gestorven.
9
Hoeveel te meer zullen wij dan,
gerechtvaardigd in zijn bloed,
door hem gered worden van de toorn.
10
Want als wij, terwijl we vijanden waren,
met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
hoeveel te meer zullen wij, verzoend,
gered worden in zijn leven.
11
En dat niet alleen,
maar ook roemen wij in God
door onze heer Jezus Christus
door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen.
 

Noten

  1. eigenlijk: vertrouwen↩︎

Scroll naar boven